Požega M. Gupca 10
Požega Vukovarska 29
Požega Vukovarska 31
Požega Industrijska 26
Pleternica
Pakrac
Lipik
Poljana
Velika
Kutjevo
Jakšić
Brestovac
Kaptol
Čaglin
Medicina rada

Mole se pacijenti da ne idu nepotrebno liječnicima primarnih zdravstvenih zaštita, kontaktirajte liječnike na telefon, te pridržavajte se preporuka o postupanju zbog koronavirusa

 

Korona upozorenje2

 

 

Plakat za javne prostore B1 COVID 19 HR ENG

 

Naputak za pranje ruku