Požega M. Gupca 10
Požega Vukovarska 29
Požega Vukovarska 31
Požega Industrijska 26
Pleternica
Pakrac
Lipik
Poljana
Velika
Kutjevo
Jakšić
Brestovac
Kaptol
Čaglin
Medicina rada

Od veljače 2022. god. za slikanje za ortopantomogram, NEMA VIŠE NARUČIVANJA na broj telefona. Pacijenti mogu doći u terminima navedenima dolje u tablici