Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite („Narodne novine“ broj 147/14, ispravak 41/15)


Mreža javne zdravstvene zaštite

Mreža javne zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 101/12, izmjene, dopune, ispravci 113/15, 31/13, 61/12, 141/11, 110/11, 103/1164/11, 81/10, 14/10,


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 22/13), izmjene, dopune, ispravci 73/17, 90/16, 65/16, 28/16, 141/15, 139/15, 124/15, 116/15, 91/15, ostalo ovdje.


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13)


Zakon o liječništvu

Zakon o liječništvu ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08)


Zakon o sestrinstvu

Zakon o sestrinstvu ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08, 57/11)


Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08)


Zakon o dentalnoj medicini

Zakon o dentalnoj medicini ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08, 120/09 - čl.29. promjena naziva zakona)


Zakon o ljekarništvu

Zakon o ljekarništvu ("Narodne novine" broj 121/03, 142/06, 35/08, 117/08)


Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 124/11.)


Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04, 37/08 - odluka Ustavnog suda RH)


Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o djelatnostima u zdravstvu ( „Narodne novine“ broj 87/09)


Zakon o medicinskim proizvodima

Zakon o medicinskim proizvodima ( „Narodne novine“ broj 76/13)


Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( „Narodne novine“ broj 111/97, 27/98, 128/99, 79/02)


Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 82/10)


Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske

Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 14/10)


Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika („Narodne novine“ broj 02/11,14/13)


Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine

Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine ( „Narodne novine“ broj 114/13)


Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž ( „Narodne novine“ broj 124/13)


Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" broj 100/11, 133/11, 54/12)