Javna nabava 2019

pdfplan nabave za 2019. god.

 

Javna nabava 2018

pdfplan nabave za 2018. god.

pdfplan nabave za 2018. god. - I. izmjena i dopuna

pdfplan nabave za 2018. god. - II. izmjena i dopuna

pdfplan nabave za 2018. god. - III. izmjena i dopuna

pdfplan nabave za 2018. god. - IV. izmjena i dopuna

 

Potrošni medicinski materijal 2019

docxpotrošni medicinski materijal - poziv na dostavu ponuda

docpotrošni medicinski materijal - dokumentacija

xlsxpotrošni medicinski materijal - troškovnici

 

Posebni stomatološki materijal za specijalističku konzilijarnu ortodontsku ordinaciju po vskzz 2019

docxposebni stomatološki materijal za specijalističku konzilijarnu ortodontsku ordinaciju po vskzz - poziv na dostavu ponuda

docxposebni stomatološki materijal za specijalističku konzilijarnu ortodontsku ordinaciju po vskzz - dokumentacija

docxposebni stomatološki materijal za specijalističku konzilijarnu ortodontsku ordinaciju po vskzz - dokumentacija - I. izmjena

xlsxposebni stomatološki materijal za specijalističku konzilijarnu ortodontsku ordinaciju po vskzz - troškovnik

 

Lijekovi 2019

docxlijekovi - poziv na dostavu ponuda

doclijekovi - dokumentacija s prilozima

doclijekovi - dokumentacija s prilozima - I. izmjena

xlsxlijekovi - troškovnik

xlsxlijekovi - troškovnik - I. izmjena

 

Potrošni stomatološki materijal 2019

pdfpotrošni stomatološki materijal - dokumentacija

xlsxpotrošni stomatološki materijal - troškovnik 3.1. potrošni stomatološki materijal

xlsxpotrošni stomatološki materijal - troškovnik 3.1. potrošni stomatološki materijal - I. izmjena

xlsxpotrošni stomatološki materijal - troškovnik 3.2. materijal za zubne ispune

xlsxpotrošni stomatološki materijal - troškovnik 3.3. materijal za zubnu protetiku

xlsxpotrošni stomatološki materijal - troškovnik 3.3. materijal za zubnu protetiku - I. izmjena

 

 Prodaja osobnog vozila

pdfodluka o nadmetanju

 

Nova osobna vozila 2018

pdfnova osobna vozila - odluka o odabiru ponude

pdfnova osobna vozila - poziv na dostavu ponuda

pdfnova osobna vozila - dokumentacija

pdfnova osobna vozila - tehničke specifikacije

pdfnova osobna vozila - tehničke specifikacije 03.09.2018.

pdfnova osobna vozila - troškovnik

 

Održavanje vozila 2018

pdfodržavanje vozila - obavijest o nadmetanju

docodržavanje vozila - dokumentacija servis vozila

docodržavanje vozila - ESPD

xlsxodržavanje vozila - troškovnik CITROEN

xlsxodržavanje vozila - troškovnik FIAT

xlsxodržavanje vozila - troškovnik OSTALA VOZILA

xlsxodržavanje vozila - troškovnik PEUGEOT

xlsxodržavanje vozila - troškovnik RENAULT

xlsxodržavanje vozila - troškovnik VOLKSWAGEN

 

 

Posebni stomatološki materijal za specijalistučku konzilijarnu ortodonstsku ordinaciju po vskzz - dokumentacija za nadmetanje 2018

VAŽNO

Prva izmjena troškovnika

pdfposebni stomatološki materijal za specijalistučku konzilijarnu ortodonstsku ordinaciju po vskzz - poziv na dostavu ponuda

pdfposebni stomatološki materijal za specijalistučku konzilijarnu ortodonstsku ordinaciju po vskzz - dokumentacija za nadmetanje

xlsxposebni stomatološki materijal za specijalistučku konzilijarnu ortodonstsku ordinaciju po vskzz - troškovnik

 

 

Lijekovi 2018

pdflijekovi - poziv na dostavu ponuda

pdflijekovi - dokumentacija za nadmetanje

pdflijekovi - dokumentacija za nadmetanje 1. izmjena

pdflijekovi - dokumentacija za nadmetanje 2. izmjena

xlsxlijekovi - troškovnik

 

Potrošni medicinski materijal 2018

pdfpotrošni medicinski materijal - poziv na dostavu ponuda

pdfpotrošni medicinski materijal - dokumentacija za nadmetanje

pdfpotrošni medicinski materijal - dokumentacija za nadmetanje 1. izmjena

xlsxpotrošni medicinski materijal - troškovnik sve grupe

 

Vozilo za sanitetski prijevoz rabljeno

docvozilo za sanitetski prijevoz rabljeno - dokumentacija za nadmetanje

xlsxvozilo za sanitetski prijevoz rabljeno - troskovnik

 

Uredski materijal 2018

docxuredski materijal 2018 - poziv na dostavu ponuda

xlsuredski materijal 2018 - troškovnik

 

Materijal za čišćenje i papirna galanterija 2018

docxmaterijal za čišćenje i papirna galanterija 2018 - poziv na dostavu ponuda

docxmaterijal za čišćenje i papirna galanterija 2018 - troškovnik

 

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

pdfpravilnik o bagatelnoj nabavi

pdfpravilnik o bagatelnoj nabavi I izmjena

pdfpravilnik o bagatelnoj nabavi II izmjena


Izjava o postojanju sukoba interesa

pdfizjava o postojanju sukoba interesa