Dom zdravlja Požeško-Slavonske županije
Matije Gupca 10
34000 Požega

Radno vrijeme:
7.00 - 15.00 PON - PET


Ravnatelj:

Marijan Višaticki, dipl.iur.


Centrala

034/311-900Administrativni tajnik

Alenka Matijević
tel: 034/311-902

fax: 034/311-933Služba za računovodstvo i financije

Branka Soudek, dipl.oec.
034/311-921


Računovodstvo
Marijana Sigurnjak
Mara Boban
034/311-920Služba općih, pravnih, kadrovskih i tehničkih poslova
Ana Nemet Samarđić, dipl.iur.
034/311-928Povjerenik zaštite na radu

Marko Martinčić, mag.ing.el.
034/311-925Domarski poslovi

Matej Banušić
099/5058-139