SLUŽBA PATRONAŽE

KRISTINA ARVAJ, bacc.med.tech.

034/311-072

RADNO VRIJEME:
07.30 - 15.30 - PONEDJELJAK - PETAK