SLUŽBA OBITELJSKE MEDICINE - ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

ANAMARIJA JURINJAK, dr.med.

034/411-831

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - PONEDJELJAK, ČETVRTAK, PETAK

13.00 - 20.30 - UTORAK, SRIJEDA

 
SLUŽBA OBITELJSKE MEDICINE - ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

SANELA HODAK, dr.med.

034/411-834

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK

13.00 - 20.30 - PONEDJELJAK, UTORAK

 
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

TANJA ŠIRAC, dr.med.dent.

034/412-214

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - PONEDJELJAK, ČETVRTAK, PETAK

13.00 - 20.30 - UTORAK, SRIJEDA

 
SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE

IVICA TURUK, dr.med.spec.ped.

034/411-830

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - UTORAK, SRIJEDA, PETAK

13.00 - 20.30 - PONEDJELJAK, ČETVRTAK

 
MOBILNI PALIJATIVNI TIM

MATEJA TURINA, mag.med.techn.
koordinator

099/396-2723

MAJA MARIN, mag.med.techn.

099/397-2915

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - PONEDJELJAK - PETAK

 
SLUŽBA PATRONAŽE

034/412-235

BAKARIĆ KATARINA, bacc.med.tech.
KARNIK MARIJANA, bacc.med.tech.
ŽUŽINJAK INES, bacc.med.tech.

RADNO VRIJEME:
07.30 - 15.30 - PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK

(zvati između 07.00-08.00 i 14.00-15.00)

 
SLUŽBA KUĆNE NJEGE

LJEVAKOVIĆ SILVIJA, ms
SKALNIK DORIS, ms
TODOROVIĆ NADA, ms


RADNO VRIJEME:

07.00 - 15.00 - PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK

 
SLUŽBA SANITETSKOG PRIJEVOZA

034/411-836

RADNO VRIJEME:
07.00 - 20.00 - PONEDJELJAK - PETAK

 
SLUŽBA DENTALNE MEDICINE - DENTALNI LABORATORIJ

VORGIĆ KATARINA, dent tehničar

034/411-226

RADNO VRIJEME:
07.00 - 15.00 - PONEDJELJAK, ČETVRTAK, PETAK
13.00 - 21.00 - UTORAK, SRIJEDA