Požega, M. Gupca 10

pozega


SUTEREN
 
SLUŽBA SANITETSKOG PRIJEVOZA

034/311-930

RADNO VRIJEME:
07.00 - 21.00 - PONEDJELJAK - PETAK

 
I. kat
 
SLUŽBA KUĆNE NJEGE

034/311-915

DOVOĐA VUKOSAVA, ms
MARINCL JOSIPA, ms

MODRIĆ RUŽICA, ms
RAIČ ANA, ms

RADNO VRIJEME:
07.30 - 15.30 - PONEDJELJAK - PETAK

 
SLUŽBA OBITELJSKE MEDICINE - ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

KATARINA OBUĆINA, dr.med.

034/311-908

RADNO VRIJEME:
07:00 h - 14:30 h - ČETVRTAK, PETAK

13:00 h - 20:30 h - PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA

 
MOBILNI PALIJATIVNI TIM

ANA ČORAK, mag.med.techn.
koordinator

099/265-0338
034/311-915

ANA STANIŠIĆ, mag.med.techn.

099/272-5136
034/311-915

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - PONEDJELJAK - PETAK

 
II. kat
 
SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

IRENA AUŠPERGER CRNKOVIĆ, dr.med.spec.gin.opst.

MATEJA JURIĆ MARELJA, dr.med.spec.gin.opst.

MARTINA FERENC RADOVANLIJA, dr.med.spec.gin.opst.

034/311-917

RADNO VRIJEME:
1. smjena 07.00 - 14.30 - PONEDJELJAK - PETAK
2. smjena 13.00 - 20.30 - PONEDJELJAK - PETAK

 
MEDICINA RADA I SPORTA

ŽELJKO LISAC, dr.med.spec.medicine rada i sporta

034/311-914

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK

 
SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: ORALNA KIRURGIJA

IVANA BOTIČKI, dr.med.dent.
spec. oralne kirurgije

034/311-903

RADNO VRIJEME:
07:00 h - 14:30 h - UTORAK, SRIJEDA, PETAK
13:00 h - 20:30 h - PONEDJELJAK, ČETVRTAK

 
SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: ORTODONCIJA

ANA BOGOVIĆ LUCIĆ, dr.med.dent.spec.ortodont

034/271-080

RADNO VRIJEME:
07:00 h - 14:30 h - SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK

13:00 h - 20:30 h - PONEDJELJAK, UTORAK

 
SLUŽBA DENTALNE MEDICINE - ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

MARINA RUKAVINA KATAVIĆ, dr.med.dent.

034/311-916

RADNO VRIJEME:
07:00 h - 14:30 h - SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK
13:00 h - 20:30 h - PONEDJELJAK, UTORAK

 
III. kat
 
SLUŽBA PATRONAŽE

VLASTA RAŠTEGORAC, mag.med.tech.
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo

BOSANAC ŽELJKA, bacc.med.tech.
BULAJA ANKICa, bacc.med.tech.
GALOVIĆ KATARINA, bacc.med.tech.
MATAIĆ SANDRA, bacc.med.tech.
PAULIĆ ĐURIĆ NATALIJA, bacc.med.tech.
ŠUĆUR JOSIPA, bacc.med.tech

034/311-922

RADNO VRIJEME:
07.00 - 15.00 - PONEDJELJAK - PETAK
(zvati od 07.30-08.30 i 13.00-15.00)

Ako se dijete rodi u Slavonskom Brodu, Osijeku ili Zagrebu javiti se na ovaj broj telefona