Požega M. Gupca 10
Požega Vukovarska 29
Požega Vukovarska 31
Požega Industrijska 26
Pleternica
Pakrac
Lipik
Poljana
Velika
Kutjevo
Jakšić
Brestovac
Kaptol
Čaglin
Medicina rada

Sukladno članku 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemijske bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 te suglasnosti Stožera Civilne zaštite Požeško-slavonske županije, a u svrhu preventivnog djelovanja protiv širenja epidemije COVID-19, Načelnik Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije donisi dana 11. ožujka 2022. godine ovu

ODLUKU

Izdvojenoj ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, na adresi Matije Gupca 10, Požega privremeno obustavlja rad id 15. ožujka 2022. godine.