SLUŽBA DENTALNE MEDICINE - ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

IVANA DŽIDIĆ, dr.med.dent.

034/431-267

RADNO VRIJEME:
07.00 - 14.30 - UTORAK, ČETVRTAK, PETAK

13.00 - 20.30 - PONEDJELJAK, SRIJEDA