SLUŽBA DENTALNE MEDICINE - ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

MARIO JAKOBOVIĆ, dr.med.dent.

034/263-000

RADNO VRIJEME:
07:00 h - 14:30 h - UTORAK, SRIJEDA, PETAK
13:00 h - 20:30 h - PONEDJELJAK, ČETVRTAK